Tab.VII.3.1. Charakterystyka rezerwatów przyrody w woj.lubuskim

klawisz funkcja
Ctrl
Ctrl + Shift
Alt
[Control]
[Control + Shift]
[Alt]
powiększanie
pomniejszanie
rączka - służąca do przesuwania obiektu