Informacja o stanie środowiska
w powiecie świebodzińskim

    Wprowadzenie

I. Źródła zanieczyszczeń powietrza - na podstawie działalności
    kontrolnej WIOŚ na terenie
powiatu świebodzińskiego
  1. Gospodarka wodno-ściekowa
  2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
  3. Gospodarka odpadami

II. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu świebodzińskiego
     wg badań w ramach Państwowego Monitorigu Środowiska

  4. Stan czystości wód
    4.1. Wody powierzchniowe
        a) Rzeki

        b) Jeziora
    4.2. Wody podziemne
  5. Zanieczyszczenie powietrza