Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.

I. Źródła zanieczyszczeń środowiska - na podstawie działalności kontrolnej WIOŚ na terenie powiatu świebodzińskiego

   W podstawowej ewidencji zakładów prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze znajduje się 58 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu świebodzińskiego. W 2002 roku skontrolowano 27 zakładów (1 zakład dwukrotnie), w tym przeprowadzono: 3 kontrole podstawowe, 16 kontroli sprawdzających, 6 kontroli interwencyjnych, 3 kontrole inwestycji (odbiory techniczne). W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska - w 22 przypadkach wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące kontrolowane podmioty do ich usunięcia.
   Najczęściej wykazane uchybienia związane są z niewłaściwie prowadzoną gospodarką odpadami oraz - coraz częściej - z nadmierną emisją hałasu. 5 jednostkom wymierzono kary biegnące pieniężne za przekroczenie warunków pozwoleń; wystawiono także 3 decyzje o karach pieniężnych łącznych.


Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim 2003 r.
Dalej
Wstecz