Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE NOWOSOLSKIM
Zielona Góra, październik 2004 r.

   
Licznik: 2035
(od 18.03.2005)

 


Wprowadzenie

Powiat nowosolski położony jest w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego i zajmuje ogółem 771 km2 powierzchni. W skład powiatu nowosolskiego wchodzi 8 gmin, w tym: 1 gmina miejska (Nowa Sól), 3 gminy miejsko - wiejskie ( Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański) i 4 gminy wiejskie (Kolsko, Otyń, Nowa Sól, Siedlisko). Na terenie powiatu znajduje się 108 miejscowości, które zamieszkuje ogółem ok. 87 000 osób (stan na dzień 31.XII.2002 r.).
21,1 % ogólnej powierzchni powiatu stanowią obszary prawnie chronione, o szczególnych walorach przyrodniczych, które zajmują ogółem 16 232,8 ha, w tym: 124,0 ha zajmują rezerwaty przyrody. Znajduje się tu też 188 pomników przyrody (dane liczbowe wg "Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego 2003" - US w Zielonej Górze).

Do największych zakładów przemysłowych regionu należą (podano w porządku alfabetycznym, uwzględniając lokalizację):

 1. Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych CYNKMET w Bytomiu Odrzańskim
 2. Gorzelnia w Konotopie
 3. ZASET SA Sp. z o.o. w Kożuchowie
 4. DONGWON ZS POLSKA Sp. z o.o. w Kożuchowie
 5. Masa Upadłości MÄRKA-POL Sp. z o.o. w Kożuchowie
 6. Przemysłowa Ferma Trzody Chlewnej w Niedoradzu
 7. Fabryka Płyt Laminowanych ALPO w Niedoradzu
 8. ARCO BALENO w Nowej Soli
 9. b. "DOZAMET" w Nowej Soli - liczne zakłady produkcyjne różnych branż (m.in. "DOZAMET" Sp. z o.o., "DOZAMET ODLEWNIA" Sp. z o.o., "Mała Odlewnia" Sp. z o.o., "POL-EKO-TECH" Sp. z o.o.)
 10. Zakłady Jajczarskie "OWOPOL" Sp. z o.o. w Nowej Soli
 11. Zielonogórskie Fabryki Mebli ZEFAM S.A. - Zakład nr 3 w Nowym Miasteczku
 12. "STUDRÓB" Sp. z o.o. w upadłości - Zakład Uboju Drobiu w Studzieńcu

 

   
Data utworzenia: 18.03.2005
 
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze