Strona główna
     Informacja o stanie środowiska w powiecie krośnieńskim 2003 r.

Stan czystości wód

Wody powierzchniowe - jeziora

Na terenie powiatu krośnieńskiego na obszarze 5 gmin znajduje się 30 jezior o powierzchni powyżej 1 ha, o łącznej powierzchni 711,4 ha. W gminie Bobrowice - 4 (o pow. 190,9 ha), gminie Bytnica - 8 (o łącznej pow. 248,8 ha), gminie Gubin - 2 (o łącznej pow. 8,6 ha), gminie - Krosno Odrzańskie - 14 (o łącznej pow. 165,8 ha) i gminie Maszewo - 3 (o łącznej pow. 97,3 ha).
W zlewni rz. Bieli znajduje się 7 jezior o łącznej pow. 211,7 ha, zlewni rzeki Gryżyna 7 jezior o łącznej powierzchni 114,8 ha, w zlewni rzeki Lińska Struga 5 jezior o łącznej powierzchni 131,2 ha, a w bezpośredniej zlewni rz. Odry 6 jezior o łącznej powierzchni 14,9 ha, w zlewni rz. Zaborski Potok 4 jeziora o łącznej pow. 41,9 ha, Pozostałe jeziora leżą w zlewniach rzek: Konotop, Kurka, Luboński Kanał , Ochla i Wełnica.
Jezior przepływowych na terenie powiatu krośnieńskiego jest 12 o łącznej powierzchni 316,2 ha, odpływowych 10 o łącznej pow. 322,4 ha i jezior bezodpływowych 8 o łącznej powierzchni 50,8 ha.
Zestawienie podstawowych danych morfometrycznych jezior przedstawiono w załączonej tabeli.

Tabela nr 1.   LISTA JEZIOR POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa jeziora

Nazwa

P

Rodzaj

Zlewnia

Gmina

 

 

lokalna

[ha]

jeziora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jańsko

 

102,6

odpływowe

rz.Kurka

Bobrowice

1

Głębokie

 

74,3

przepływowe

rz.Biela

Bytnica

2

Bytnickie

Środkowe

53,4

przepływowe

rz.Biela

Bytnica

3

Dobrosułowskie

Zbiornik Dobrosułowski

51,5

odpływowe

rz.Lińska Struga

Bytnica

4

Jelito

Giełt

49,9

przepływowe

rz.Gryżyna

Krosno Odrzańskie

5

Trzebisz

Trzebichowskie

49,4

przepływowe

rz.Lińska Struga

Maszewo

6

Błeszno

 

46,6

odpływowe

rz.Olcha

Bobrowice

7

Graniczne

 

46,2

odpływowe

rz.Konotop

Maszewo

8

Glibel

Łochowickie

34,4

odpływowe

rz.Biela

Krosno Odrzańskie

9

Kokno

Kuchenne

33,4

przepływowe

rz.Biela

Bytnica

10

Czyżykowo

Słodkie

27,7

przepływowe

rz.Gryżyna

Krosno Odrzańskie

11

Wełmicko

 

23,0

odpływowe

rz.Wełnica

Bobrowice

12

Kałek

Gryżynskie

22,0

wypływowe

rz.Gryżyna

Bytnica

13

Piaszno

 

18,7

bezodpływowe

rz.Olcha

Bobrowice

14

Moczydło

 

11,9

bezodpływowe

rz.Lińska Struga

Krosno Odrzańskie

15

Młyńskie

 

9,8

przepływowe

rz.Lińska Struga

Krosno Odrzańskie

16

Kamieńskie

Niemka

9,0

odpływowe

rz.Biela

Krosno Odrzańskie

17

Gromadzkie

 

8,6

przepływowe

rz.Lińska Struga

Krosno Odrzańskie

18

Grabinek

 

8,0

bezodpływowe

rz.Gryżyna

Bytnica

19

bez nazwy

Bagno

5,5

bezodpływowe

rz Odra

Gubin

20

Ciche

 

5,0

przepływowe

rz.Biela

Bytnica

21

bez nazwy

Osiedlowe

4,0

odpływowe

rz.Gryżyna

Krosno Odrzańskie

22

bez nazwy

Drzeńsk Mały

3,1

odpływowe

rz Odra

Gubin

23

Piekiełko

 

2,2

bezodpływowe

rz.Biela

Krosno Odrzańskie

24

bez nazwy

Rozdroże

2,0

odpływowe

rz.Gryżyna

Krosno Odrzańskie

25

bez nazwy

Leśne III

1,8

przepływowe

rz.Odra

Krosno Odrzańskie

26

bez nazwy

Grzybie

1,7

bezodpływowe

rz.Luboński Kanał

Maszewo

27

bez nazwy

Łąka

1,7

przepływowe

rz Odra

Krosno Odrzańskie

28

bez nazwy

Leśne I

1,6

bezodpływowe

rz.Odra

Krosno Odrzańskie

29

bez nazwy

Leśne II

1,2

przepływowe

rz.Odra

Krosno Odrzańskie

30

bez nazwy

Augustynka

1,2

bezodpływowe

rz.Gryżyna

Bytnica


Większość zbiorników znajdujących się na terenie powiatu zielonogórskiego zalicza się do małych płytkich bezodpływowych lub odpływowych jezior. Są one zazwyczaj bogate w substancje biogenne i zlicza się je do jezior eutroficznych. Jeziora te z reguły wykorzystywane są lokalnie do celów rekreacyjnych lub wędkarskiego połowu ryb. Na terenie powiatu Krosno Odrzańskie znajduje się trzydzieści jezior o powierzchni powyżej 1 ha. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził badania stanu czystości kilku z nich. Poniżej omówiono stan czystości badanych jezior:

Jezioro Jelito (Giełt) pow. 49,9 ha, objętość 4937,8 tys.m3, ostatnio badane w 2002 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, II kategoria podatności na degradację. Problemy - jakość wód jeziora w stosunku do badań z roku 1997 pod względem wskaźników fizyko chemicznych uległa pogorszeniu. Wydaje się, że wobec braku punktowych źródeł zanieczyszczeń i dobrej jakości wód Gryżyńskiego Potoku zasilającego jezioro, przyczyną postępującej degradacji wód jeziora jest wewnętrzne ich zasilanie substancjami biogennymi i mineralnymi zgromadzonymi w osadach dennych. Dodatkowymi przyczynami mogą być: zła jakość wód podziemnych zasilających jezioro i nieprawidłowa gospodarka rybacka.

Jezioro Jańsko pow. 153,3 ha, objętość 1073,1 tys m3, ostatnio badane w 2001 r., charakteryzuje się pod względem wskaźników fizyko chemicznych wodą bardzo niskiej jakości ( poza klasą czystości), natomiast pod względem bakteriologicznym wodą średniej jakości ( II klasa czystości). Jakość wód jeziora w stosunku do poprzednich badań z roku 1996 uległa pogorszeniu z III klasy czystości do wód pozaklasowych. Jezioro Jańsko ma bardzo niekorzystne warunki naturalne i jest bardzo podatne na wpływy zanieczyszczeń zewnętrznych co wyraża się podatnością na degradację poza kategorią. Problemy - wpływ na jakość wód mają przedostające się zanieczyszczenia obszarowe. Jakość wody pod względem bakteriologicznym wskazuje na przedostawanie się do wód jeziora ścieków bytowo gospodarczych. Uzyskanie poprawy jakości wody wymaga kompleksowych działań na terenie całej zlewni jeziora. Jezioro docelowo powinno mieć charakter rekreacyjno rybacki ze wskazaniem na wędkarstwo. Niewielka tzw. chłonność turystyczna jeziora nie pozwala na rozbudownie bazy turystycznej poza już istniejącą.

Jezioro Głębokie pow. 74,3 ha, objętość 765,5 tys m3, ostatnio badane w 1996 r, III klasa czystości pod względem fiz.-chem, III klasa czystości pod względem sanitarnym, poza kategorią podatności na degradację. Problemy - jezioro płytkie zeutrofizowane, na wyspie znajduje się kolonia czapli siwej i kormorana. Wody jeziora są bardzo bogate w substancje biogenne. Jakość wód pod względem sanitarnym wskazuje na przedostawanie się do jego wód ścieków bytowo gospodarczych.

Jezioro Bytnickie pow. 53,4 ha, objętość 542 tys m3, ostatnio badane w 1996 r, III klasa czystości pod względem fiz.-chem, II klasa czystości pod względem sanitarnym, poza kategorią podatności na degradację. Problemy - jezioro zarasta roślinnością zanurzoną, wykazuje cechy zbiornika starzającego się o wysokiej trofii.

Jezioro Kokno pow. 33,5 ha, objętość 374,9 tys. m3, ostatnio badane w 1996 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, poza kategorią podatności na degradację. Problemy - wpływ na jezioro mają przedostające się zanieczyszczenia obszarowe (wymywane z pól). Jezioro wykazuje cechy zbiornika starzejącego się o wysokiej trofii.

Jezioro Słodkie pow. 27,8 ha, objętość 764,8 tys m3, ostatnio badane w 1997 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, poza klasą czystości pod względem sanitarnym, poza kategorią podatności na degradację. Brak w jeziorze dużych skorupiaków świadczy o silnej presji ze strony ryb na zooplankton jeziora. Jednak decydujący wpływ na jakość wód jeziora ma sposób zagospodarowania zlewni. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do jeziora i nierozwiązana gospodarka ściekowa domków letniskowych położonych bezpośrednio nad brzegiem jeziora. Do jeziora w czasie powodzi przedostały się wody powodziowe z rzeki Odry.

Jezioro Bronków pow. 52,1 ha, objętość 1370,7 tys. m3, ostatnio badane w 1996 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, III kategoria podatności na degradację. Wpływ na jakość wód jeziora mają przedostające się zanieczyszczenia ze zlewni bezpośredniej. Wybudowanie i prawidłowa eksploatacja oczyszczalni w Bronkowie powinna poprawić w niedalekiej przyszłości jakość wód w jeziorze.

Jezioro Borak (Borek) pow. 62 ha, objętość 2505 tys m3, ostatnio badane w 1996 r., III klasa czystości pod względem fiz.-chem, I klasa czystości pod względem sanitarnym, poza kategoria podatności na degradację. Wpływ na jakość wód mają przedostające się zanieczyszczenia ze zlewni bezpośredniej jeziora. Dodatkowo jezioro wzbogacane jest związkami biogennymi uwalnianymi w dużych ilościach w warunkach beztlenowych z osadów dennych. W 1998 roku w jeziorze wystąpiło śnięcie ryb o znacznych rozmiarach.

Skocz do początku
     Informacja o stanie środowiska w powiecie krośnieńskim 2003 r.
Dalej
Wstecz