MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

 

 

 

 

Nazwa jeziora

Prognoza:

Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód

jezioro powinno spełniać wymogi dla życia w warunkach naturalnych ryb:

Piaszno

karpiowatych

spełnia

wyniki

Błeszno

karpiowatych

spełnia

wyniki

Borak (Borek)

karpiowatych

nie spełnia

wyniki

Nierzym

karpiowatych

spełnia

wyniki

 

 

 

 

Przyłężek 

łososiowatych

spełnia

wyniki