MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

 

 

 

 

 

Jeziora: PIASZNO  i   BŁESZNO

 

 

Jezioro BORAK (Borek)

 

 

Jeziora: NIERZYM  i   PRZYŁĘŻEK