MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

 

 

 

 

 

 

Zakres badań:                     Tlen rozpuszczony, pH, zawiesiny ogólne, BZT5, fosfor ogólny, azotyny, związki fenolowe (badnie smakowe), węglowodory aromatyczne (badanie wzrokowo smakowe), niejonowy amoniak, azot amonowy, całkowity chlor pozostały, cynk ogólny, miedź rozpuszczona, twardość wody.

 

Miejsce poboru:                   1 metr pod powierzchnią.

 

Częstotliwość badań:           1 raz w miesiącu