MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2006

 

WYNIKI BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Przyłężek

Miejsce pobrania prób

Pomost  (15°24'19,161” E;   52°52'13,765 N)

Numer sprawozdania z badań

5e/2006

27e/2006

48e/2006

75e/2006

119e/2006

156e/2006

182e/2006

207e/2006

245e/2006

271e/2006

333e/2006

372e/2006

Numer próby

21

68

111

169

305

394

461

530

648

728

878

966

Rok

2006

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

9

7

7

4

16

21

10

7

13

3

14

12

Godzina pobrania próby

12:30

12:20

12:20

11:15

12:30

12:20

12:55

11:00

11:40

11:45

11:40

12:00

Stan pogody

 

s

ś

s

p

s

s

s

p

s

p

p

d

Wygląd próbki

 

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Temperatura powietrza

oC

-4,8

3,4

2,0

6,9

17,9

28,9

30,9

24,1

24,6

15,4

11,0

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

0,1

0,8

0,9

1,7

16,9

23,8

25,2

21,3

17,7

16,4

9,8

6,5

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

11,5

10,0

18,7

9,4

10,4

8,6

9,0

8,0

7,1

6,5

8,1

8,3

pH

-

8,0

7,9

8,3

8,0

8,3

8,3

8,3

8,1

8,1

8,0

7,6

7,6

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

< 3

 

9,0

< 3

4,0

4,0

< 3

6,0

< 3

4,0

< 3

< 3

BZT5

mgO2/dm3

1,2

1,4

5,5

1,1

1,6

1,5

1,7

2,7

1,1

1,9

1,2

1,0

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,029

0,043

0,095

< 0,028

0,047

0,031

0,040

0,142

0,037

< 0,028

< 0,028

0,061

Azotyny

mgNO2/dm3

0,016

0,043

0,020

0,010

0,007

0,016

0,003

0,010

0,007

0,003

0,007

0,020

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

0,001

n.o.

n.o.

0,001

n.o.

0,002

0,001

0,002

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,39

0,35

0,41

0,08

0,07

<0,016

<0,016

0,03

0,02

0,02

0,34

0,36

Całkowity chlor pozostały

mgHOCl/dm3

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

Cynk ogólny

mgZn/dm3

<0,02

<0,2

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

<0,0019

<0,0019

0,0022

<0,0019

<0,0019

<0,0019

0,0035

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

245

236

205

30

197

195

197

204

203

120

218

228

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano, n.o. - nie oznaczono

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, lm - lekko mętna, m - mętna