MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2006

 

WYNIKI BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Piaszno

Miejsce pobrania prób

Pomost   (15°0'48,037” E;  51°57'26,605” N )

Numer sprawozdania z badań

20/2006

41/2006

70/2006

119/2006

172/2006

223/2006

287/2006

308a/2006

354/2006

379/2006

459/2006

503/2006

Numer próby

87

184

314

461

667

897

1081

1136

1403

1474

1802

1957

Rok

2006

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

25

21

21

18

23

20

25

3

19

3

21

19

Godzina pobrania próby

11:30

10:45

10:25

10:00

10:35

10:05

10:50

14:15

10:50

10:40

10:40

10:35

Stan pogody

 

p

p

s

s

p

s

s

s

p

d

p

p

Wygląd próbki

 

l.m.

k

k

k

k

k

l.m.

k

k

k

k

k

Temperatura powietrza

oC

-4,0

1,0

2,0

11,0

15,0

24,0

28,0

23,0

19,0

16,0

5,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

0,2

0,5

0,9

11,1

18,2

24,2

27,6

24,4

19,4

15,8

6,4

4,2

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

11,9

11,0

8,5

11,7

10,4

8,9

7,8

8,3

8,9

9,0

13,1

12,7

pH

-

7,8

5,7

6,7

6,9

6,4

6,3

6,0

7,1

5,4

6,3

6,5

7,4

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

9,2

3,6

3,2

8,8

16,0

10,0

19,0

22,0

10,8

5,8

8,0

3,6

BZT5

mgO2/dm3

4,2

1,5

3,1

3,6

3,9

3,3

2,7

4,2

3,5

2,3

5,1

4,6

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,064

0,091

0,091

0,485

0,167

0,485

0,494

0,212

0,412

0,300

0,258

0,273

Azotyny

mgNO2/dm3

0,009

0,008

0,007

0,013

0,009

0,006

0,003

0,005

0,005

0,006

0,006

0,009

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

n.o.

n.o.

n.o.

0,001

0,000

0,000

n.o.

0,003

n.o.

0,001

0,001

n.o.

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,56

1,00

0,72

0,32

0,42

0,44

0,47

0,43

0,67

0,52

0,50

0,30

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,042

0,052

0,048

0,067

0,084

0,095

0,044

0,120

0,045

0,027

0,580

0,081

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,015

0,012

0,013

0,020

0,004

0,020

0,002

0,016

0,050

0,050

0,050

0,050

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,037

0,002

0,002

0,003

0,002

0,009

0,004

0,004

0,003

0,003

0,003

0,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

87

15

42

159

109

56

142

65

78

93

81

89

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

175

33

90

118

128

116

130

137

157

141

162

171

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano, n.o. - nie znaczono

 

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, l.m.  - lekko mętna, m - mętna