MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2006

 

WYNIKI BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Nierzym

Miejsce pobrania prób

Pomost  (15°21'37,566” E;   52°49'9,656” N)

Numer sprawozdania z badań

5f/2006

27f/2006

48f/2006

75f/2006

119f/2006

156f/2006

182f/2006

207f/2006

245f/2006

271f/2006

333f/2006

372f/2006

Numer próby

22

69

350

170

306

395

462

531

649

729

879

967

Rok

2006

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

9

7

15

4

16

21

10

7

13

3

14

12

Godzina pobrania próby

13:00

13:05

12:40

11:45

13:05

12:50

13:50

11:30

12:20

12:30

12:10

12:40

Stan pogody

 

s

ś

s

p

s

s

s

p

s

p

p

d

Wygląd próbki

 

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Temperatura powietrza

oC

-4,8

3,4

2,0

6,9

17,9

28,9

30,9

24,1

24,6

15,4

11,0

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

0,1

0,8

0,3

4,2

18,2

26,4

27,4

22,1

19,6

16,6

8,6

5,7

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

12,0

12,3

11,4

9,7

12,0

11,5

10,1

8,8

8,4

6,2

10,4

12,7

pH

-

7,9

7,8

7,5

7,7

8,7

9,1

9,0

8,9

8,3

8,1

7,8

7,5

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

<3

 

<3

<3

3,0

4,0

4,0

3,0

3,0

<3

<3

<3

BZT5

mgO2/dm3

1,2

1,2

2,2

0,8

1,6

1,5

2,6

3,1

3,0

1,6

1,2

0,8

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

<0,028

0,056

0,030

<0,028

0,029

0,042

0,030

0,072

0,036

<0,028

0,045

<0,028

Azotyny

mgNO2/dm3

0,010

0,010

0,010

0,010

0,016

0,007

< 0,003

0,010

0,007

0,007

0,007

0,013

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.ozn.

0,009

0,002

0,001

0,006

0,005

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,39

0,35

0,41

0,08

0,07

< 0,016

< 0,016

0,03

0,02

0,02

0,34

0,36

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

<0,007

0,007

Cynk ogólny

mgZn/dm3

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

<0,0019

0,002

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

<0,0019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

135

117

104

60

93

90

77

81

86

207

129

135

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano, n.o. - nie oznaczono

 

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, l.m.  - lekko mętna, m - mętna