MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2006

 

WYNIKI BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Borak (Borek)

Miejsce pobrania prób

Pomost   (14°46'29,859” E;   52°49'9,656” N )  

Numer sprawozdania z badań

22/2006

42/2006

68/2006

118/2006

173/2006

224/2006

283/2006

308b/2006

224/2006

378/2006

460/2006

504/2006

Numer próby

89

185

312

460

668

898

1080

1137

898

1473

1803

1958

Rok

2006

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

25

21

21

18

23

20

25

3

18

3

21

19

Godzina pobrania próby

14:20

13:50

13:20

12:35

13:05

12:15

13:30

16:10

13:20

12:00

12:50

13:40

Stan pogody

 

p

p

s

p

p

s

s

p

p

p

p

p

Wygląd próbki

 

k

k

k

l.m.

k

l.m.

k

k

k

k

k

k

Temperatura powietrza

oC

-3,0

2,0

4,0

11,0

16,0

28,0

32,0

23,0

21,0

16,0

10,0

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

1,3

2,2

2,9

10,9

17,7

24,9

28,2

25,2

24,9

17,3

7,9

5,4

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

12,4

15,4

11,2

19,6

9,2

15,1

7,2

6,9

15,1

8,5

13,0

9,1

pH

-

8,0

8,8

7,7

9,5

8,3

9,2

7,6

7,6

9,2

7,1

7,9

7,7

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

8,4

4,0

1,4

19,5

5,2

10,2

5,6

7,0

10,5

8,2

8,4

1,4

BZT5

mgO2/dm3

4,1

2,7

3,2

14,2

5,0

11,6

5,1

4,2

11,6

5,1

12,8

5,3

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,624

0,455

0,485

0,242

0,173

0,970

0,127

0,485

0,970

0,370

0,379

0,515

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

0,04

0,01

0,01

0,00

0,02

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

n.o.

n.o.

n.o.

0,082

0,013

0,180

n.o.

0,013

0,180

0,001

0,003

0,007

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,79

1,26

1,28

0,23

0,38

0,43

0,13

0,38

0,43

0,36

0,21

0,61

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,110

0,075

0,058

0,150

0,070

0,045

0,091

0,070

0,045

0,190

0,070

0,066

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,000

0,005

0,000

0,040

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,050

0,050

0,050

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,001

0,001

0,001

0,003

0,001

0,003

0,005

0,001

0,033

0,003

0,003

0,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

170

152

131

152

133

131

128

133

131

145

152

162

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

296

332

339

267

286

236

275

286

236

292

316

312

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano, n.o. - nie oznaczono

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, l.m.  - lekko mętna, m - mętna