MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2006

 

WYNIKI BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Błeszno

Miejsce pobrania prób

Pomost     (15°0'0,219” E;  51°58'31,344” N)

Numer sprawozdania z badań

21/2006

40/2006

69/2006

117/2006

171/2006

222/2006

282/2006

308/2006

352/2006

377/2006

458/2006

502/2006

Numer próby

88

183

313

459

666

896

1079

1135

1401

1472

1801

1956

Rok

2006

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

25

21

21

18

23

20

25

3

19

3

21

19

Godzina pobrania próby

11:00

11:05

10:00

9:45

10:10

9:45

10:15

12:30

10:30

10:25

10:10

10:20

Stan pogody

 

p

p

s

s

p

s

s

s

p

d

p

P

Wygląd próbki

 

k

l.m.

k

k

k

k

l.m.

l.m.

k

l.m

k

l.m.

Temperatura powietrza

oC

-4,0

1,0

2,0

11,0

15,0

24,0

27,0

21,0

19,0

16,0

6,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

1,4

3,0

2,8

12,7

17,6

23,8

26,0

23,7

19,5

16,7

7,1

4,5

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

12,4

18,3

11,3

12,6

8,2

8,9

10,2

8,0

8,1

6,2

9,8

14,1

pH

-

7,8

9,0

7,8

9,0

7,2

8,2

7,7

7,1

6,3

6,5

7,2

8,4

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

6,8

4,9

2,0

13,6

10,4

6,8

23,2

18,7

15,6

15,6

3,8

17,4

BZT5

mgO2/dm3

5,1

4,5

4,0

7,3

3,7

4,7

9,8

7,8

7,9

3,6

4,4

7,7

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,067

0,212

0,455

0,212

0,251

0,758

0,415

0,939

0,461

0,418

0,333

0,242

Azotyny

mgNO2/dm3

0,016

0,022

0,020

0,006

0,012

0,009

0,010

0,008

0,009

0,006

0,017

0,028

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

n.o.

n.o.

n.o.

0,016

0,002

0,015

n.o.

0,003

0,001

0,001

0,002

n.o.

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,48

1,06

0,84

0,22

0,61

0,28

0,23

0,43

0,44

0,22

1,17

0,48

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,110

0,200

0,150

0,130

0,087

0,110

0,203

0,480

0,280

0,380

0,054

0,076

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,095

0,004

0,001

0,144

0,044

0,031

0,020

0,016

0,050

0,050

0,050

0,050

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,004

0,003

0,001

0,003

0,006

0,014

0,009

0,007

0,004

0,003

0,007

0,003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

172

144

126

122

121

128

66

101

124

126

142

146

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

271

291

291

234

272

246

187

213

229

231

287

278

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano, n.o. – nie oznaczono

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, l.m.  - lekko mętna, m - mętna