MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

 

 

 

 

Nazwa jeziora

Prognoza:

Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód

jezioro powinno spełniać wymogi dla życia w warunkach naturalnych ryb:

Tarnowskie Małe

karpiowatych

spełniono

wyniki

Trzebisz

karpiowatych

nie spełniono

wyniki

Graniczne

karpiowatych

spełniono

wyniki

Moczydło

karpiowatych

nie spełniono

wyniki

Łochowice

karpiowatych

spełniono

wyniki

Niemka 

karpiowatych

spełniono

wyniki

Dąbie

karpiowatych

spełniono

wyniki