MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE                                               ROK BADAŃ:  2005

 

 

WYNIKI BADAŃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Niemka

Miejsce pobrania próby

pomost

Numer sprawozdania z badań

44/2005

81/2005

110/2005

181/2005

232/2005

265/2005

321/2005

395/2005

461/2005

503/2005

540/2005

581/2005

Numer próby

156

311

432

645

829

960

1126

1507

1774

1896

2054

2233

Rok

2005

Miesiąc

sty

lut

mar

kwi

maj

cze

lip

sie

wrz

paź

lis

gru

Dzień

25

22

22

28

31

13

11

18

29

20

22

15

Godzina pobrania próby

12:15

11:20

11:00

10:55

11:10

11:05

11:50

11:05

11:10

10:50

11:15

11:30

Stan pogody*

 

p

ś

s

p

p

s

s

s

d

s

p

d

Wygląd próbki**

 

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

Temperatura powietrza

oC

-2,5

-4,0

5,0

13,0

13,0

17,0

26,0

20,0

10,0

7,0

2,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody

oC

2,5

4,2

5,3

13,6

21,0

16,7

22,7

21,3

16,4

11,2

5,3

3,6

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

11,2

5,9

10,7

11,2

7,7

9,9

8,7

11,1

8,3

10,8

10,0

10,8

pH

-

8,0

7,8

7,2

8,2

7,1

8,0

7,4

8,3

7,5

7,4

7,7

7,8

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

1,8

3,8

2,2

5,4

4,2

5,2

11,2

5,0

3,2

3,2

2,0

2,0

BZT5

mgO2/dm3

2,2

3,0

4,1

5,1

3,1

3,5

2,2

4,2

1,7

3,8

3,2

4,0

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,148

0,139

0,148

0,152

0,142

0,273

0,091

0,091

0,030

0,091

0,124

0,106

Azotyny

mgNO2/dm3

0,010

0,012

0,010

0,016

0,007

0,007

0,003

0,007

0,006

0,004

0,003

0,094

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Węglowodory ropopochodne

 

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

n.w.

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

-

-

0,001

0,005

0,001

0,004

0,001

0,017

0,005

0,001

n.w.

-

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,54

0,26

0,55

0,24

0,26

0,13

0,13

0,43

0,35

0,21

0,39

0,59

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,016

0,004

0,050

0,004

0,018

0,048

0,053

0,032

0,050

0,015

0,002

0,014

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,010

0,010

0,004

0,005

0,011

0,013

0,034

0,018

0,006

0,008

0,001

0,004

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,003

0,000

0,001

0,000

0,002

0,003

0,002

0,001

0,000

0,001

0,001

0,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody

mgCaCO3/dm3

202

197

190

195

169

169

164

159

148

164

160

120

Przewodnictwo elektr. wł.

mS/cm

334

345

338

327

332

295

406

310

348

370

311

307

Uwagi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n.w. - nie wykryto, n.b. - nie badano

 

 

 

 

 

 

 

Ocena wyników badań

 d - deszcz, ś - śnieg, p - pochmurno, s - słonecznie, z - zmiennie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k - klarowna, l.m.  - lekko mętna, m - mętna