MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

 

 

 

 

 

Jezioro położone na Pojezierzu Leszczyńskim

 

 

Jeziora położone na Pojezierzu Lubuskim

 

 

Jezioro położone na Wysoczyźnie Zielonogórskiej