MONITORING JAKOŚCI WÓD JEZIOR BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2004

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA WYNIKÓW BADAŃ

 

Obiekt badań

Jezioro Trześniowskie

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

21,5

11,4

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

100 % wyników

10,2

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 9

50 % wyników

10,2

92%

pH

-

6 - 9

8,1

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

1,7

100%

BZT5

mgO2/dm3

3

2,5

83%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,2

0,148

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,004

100%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,008

90%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,13

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,039

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,5

0,010

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,003

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W wodzie jeziora okresowo występują zwiększone stężenia zanieczyszczeń organicznych wyrażone wskaźnikiem BZT5.

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Niesłysz

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

21,5

11,3

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

100 % wyników

11,4

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 9

50 % wyników

11,4

100%

pH

-

6 - 9

8,2

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

1,8

100%

BZT5

mgO2/dm3

3

2,8

75%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,2

0,130

92%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,006

83%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,013

78%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,19

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,032

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,5

0,010

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,004

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W wodzie jeziora okresowo występują zwiększone stężenia zanieczyszczeń organicznych wyrażone wskaźnikiem BZT5, azotynów i niejonowego amoniaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Ostrowiec

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

21,5

11,3

92%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

100 % wyników

10,1

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 9

50 % wyników

10,1

58%

pH

-

6 - 9

7,6

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

4,2

100%

BZT5

mgO2/dm3

3

2,1

83%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,2

0,162

42%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,010

83%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

< 0,001

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,001

100%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,08

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,007

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,5

0,020

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,004

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych z kilkoma zastrzeżeniami zawartymi w uwagach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W czasie badań monitoringowych stwierdzono kilka niepokojących trendów w jakości wód Jeziora Ostrowiec. W wodzie  przez długi okres utrzymywały się zwiększone stężenia fosforu ogólnego (od 0,203 do 0,264 mgPO4/dm3). W miesiącach kwietniu i wrześniu  wystąpiła w badanych próbach zwiększona ilość  zanieczyszczeń organicznych wyrażona wskaźnikiem BZT5, ponadto zanotowano w miesiącu sierpniu  zbyt wysoką temperaturę wody, a w m-ch lipcu i listopadzie zbyt wysokie stężenie szkodliwych dla ryb azotynów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Czarne

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

21,5

11,6

92%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

100 % wyników

10,4

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 9

50 % wyników

10,4

92%

pH

-

6 - 9

7,7

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

3,9

100%

BZT5

mgO2/dm3

3

1,3

100%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,2

0,087

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,01

0,005

100%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

< 0,001

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,001

100%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,04

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

< 0,007

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

0,5

< 0,02

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,003

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Woda jeziora, w miesiącu sierpniu, miała zbyt wysoką temperaturę w porównaniu do wartości granicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Sławskie

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

11,3

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

11,4

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 8

50 % wyników

11,4

83%

pH

-

6 - 9

8,4

92%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

8,8

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

4,2

83%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,837

17%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,040

67%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,030

75%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,57

83%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,086

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,013

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,006

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora   ze względu na zbyt wysoką zawartość fosforu ogólnego, azotynów i obecność wysokich stężeń niejonowego amoniaku nie odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać  wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W wodzie zaobserwowano jednokrotnie pH powyżej 9, ponadto okresowo wystąpiła wysoka wartość BZT5 i wysokie   stężenia azotu amonowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Łagowskie

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

11,7

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

10,7

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

50 % wyników

10,7

92%

pH

-

6 - 9

8,1

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

2,7

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

3,0

100%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,164

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,012

83%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

nie wykryto

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,016

67%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,21

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

0,041

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

0,009

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,006

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.                                                

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W wodzie zaobserwowano okresowe zwiększone stężenia azotynów i niejonowego amoniaku.

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

MONITORING WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH BĘDĄCYCH ŚRODOWISKIEM ŻYCIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH

OCENA  WYNIKÓW BADAŃ

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań

Jezioro Marwicko

Data badań

I - XII 2004 r.

Wskaźnik

Jednostki

Wartość graniczna

Wartość średnia z rocznych badań

Procent wyników poniżej wartości granicznej

Temperatura wody

oC

28

6,3

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 5

100 % wyników

11,5

100%

Tlen rozpuszczony

mgO2/dm3

≥ 7

50 % wyników

11,5

100%

pH

-

6 - 9

8,0

100%

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

 ≥ 25

średniej z roku

3,8

100%

BZT5

mgO2/dm3

6

1,9

100%

Fosfor ogólny

mgPO4/dm3

0,4

0,111

100%

Azotyny

mgNO2/dm3

0,03

0,021

92%

Związki fenolowe

mgC6H5OH/dm3

2

< 0,001

100%

Węglowodory ropopochodne

 

pogorszenie smaku ryb, widoczne warstwy na powierzchni

nie wykryto

100%

Niejonowy amoniak

mgNH3/dm3

0,025

0,001

100%

Azot amonowy

mgN-NH4/dm3

0,78

0,10

100%

Całkowity chlor pozostały

mgHOCL/dm3

0,005         przy pH = 6

dopuszczlne większe wartości przy pH wyższym

< 0,007

100%

Cynk ogólny

mgZn/dm3

2

< 0,020

100%

Miedź rozpuszczona

mgCu/dm3

0,112

0,002

100%

 

 

 

 

 

 

Ocena:

Woda jeziora  odpowiada wymaganiom jakim winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

W miesiącu październiku zaobserwowano w wodzie zwiększone stężenie azotanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań