MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

 

 

 

Wyniki pomiarów stopnia eutrofizacji jezior:

 

 

Jezioro Sławskie

 

Jezioro Tarnowskie Duże

 

Jezioro Piaszno

 

Jezioro Błeszno

 

Jezioro Borak (Borek)

 

Jezioro Przyłężek

 

Jezioro Nierzym