MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

OCENA EUTROFIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJĄCYCH

 

 

 

- przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

 

 

 

- ponad 100 % przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Sławskie

 

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost  - Lubiatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

 

IV - X 2006 r.

 

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,3

166

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,9

29

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

23

 

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

W sierpniu, w strefie przydennej metalimnionu, najgłębszej części jeziora, stwierdzono brak tlenu rozpuszczonego i obecność wyczuwalnego organoleptycznie siarkowodoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro silnie eutroficzne wykazuje w stosunku do wartości granicznych wysoką zawartość związków troficznych (fosforu og. i azotu og.) i zmniejszoną przejrzystość wód .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Sławskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost  - Zatoka Miejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

V - X 2006 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,7

599

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

4,3

185

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

34

36

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Wysokie fluktuacje stężeń fosforu og. i azotu og.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro w rejonie Zatoki Miejskiej silnie eutroficzne - bardzo bogate w związki troficzne (wielokrotnie przekroczone wartości graniczne określone dla wód stojących fosforu og.i azotu og.), charakteryzuje się zwiększoną produkcją pierwotną i niską przejrzystością wód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań