MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

OCENA EUTROFIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJĄCYCH

 

 

 

 

- przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

- ponad 100 % przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Nierzym

 

 

Miejsce pobrania prób:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2006 r.

 

 

Fosfor ogólny

mg P/dm3

> 0,1

0,0

 

 

 

Azot ogólny

mg N/dm3

> 1,5

0,7

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

4

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

> 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezotroficzne o niskiej produktywności pierwotnej i niskim stężeniu substancji biogenicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań