MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2006

 

 

Lokalizacja jezior badanych w 2006 roku

 

 

Prowincja fizycznogeograficzna:     NIŻ ŚRODKOWOEUROPEJSKI

Podprowincja:    POJEZIERZA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE

 

 

Makroregion:    POJEZIERZE LESZCZYŃSKIE

                                                                        Mezoregion:    POJEZIERZE SŁAWSKIE

 

Jeziora:  Tarnowskie Duże, Sławskie

 

 

Makroregion:    WZNIESIENIA ZIELONOGÓRSKIE

Mezoregion:   WZNIESIENIA GUBIŃSKIE  

                            

Jeziora:  Piaszno, Błeszno

 

 

                   Makroregion:   PRADOLINA WARCIAŃSKO - ODRZAŃSKA

Mezoregion:  DOLINA ŚRODKOWEJ ODRY

                                                                                     Jezioro  Borek

 

 

Makroregion:   POJEZIERZE POŁUDNIOWOPOMORSKIE

Mezoregion:  RÓWNINA GORZOWSKA 

 

Jeziora:   Nierzym, Przyłężek