MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

 

 

 

Wyniki pomiarów stopnia eutrofizacji jezior:

 

 

Jezioro Tarnowskie Duże

 

Jezioro Tarnowskie Małe

 

Jezioro Sławskie

 

Jezioro Trzebisz

 

Jezioro Graniczne

 

Jezioro Moczydło

 

Jezioro Łochwickie

 

Jezioro Niemka

 

Jezioro Dąbie