MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2005

 

OCENA EUTROFIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJĄCYCH

 

 

 

- przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

- ponad 100 % przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Tarnowskie Duże

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost - zatoka miejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,035

-65

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

2,1

43

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

13

-46

 

 

Przezroczystość

m

< 2

2,2

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro mezo-eutroficzne - w wodach stwierdzono zwiększoną zawartość azotu ogólnego w stosunku do wartości granicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Sławskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost - zatoka miejska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,255

155

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

2,92

95

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

29,0

16

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,2

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Częste i długotrwałe zakwity fitoplanktonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro silnie eutroficzne - występują w nim wyraźne symptomy przyspieszonej eutrofizacji. Duże prawdopodobieństwo występowania stref abiotycznych, głównie  w zatokach, które mogą  powodować masowe śnięcia ryb. Konieczne są pilne działania eliminujące z ekosystemu jeziora nadmiar substancji biogennych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Tarnowskie Małe

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,083

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

2,31

54

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

44,8

79

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,6

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro eutroficzne – wszystkie wskaźniki z wyjątkiem fosforu ogólnego wskazują na nadmierne obciążenie jeziora substancjami biogennymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Trzebisz

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,138

38

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

3,12

108

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

68,5

174

 

 

Przezroczystość

m

< 2

0,9

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Długotrwały zakwit fitoplanktonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezior silnie eutroficzne – wszystkie wskaźniki eutrofizacji znacznie przekroczone. Długotrwałe zakwity glonów wskazują, że jezioro jest zanieczyszczone substancjami biogennymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Graniczne

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,046

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,99

33

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

3,7

-

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,9

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro mezo-eutroficzne - w wodach stwierdzono zwiększoną zawartość azotu ogólnego i nieco zmniejszoną przezroczystość w stosunku do wartości granicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Moczydło

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,056

-

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

3,20

113

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

18,8

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,40

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro  eutroficzne – charakteryzuje się bardzo wysokim stężeniem azotu ogólnego i niską przezroczystością wód. Występują w nim długotrwałe zakwity fitoplanktonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Niemka

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,041

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

2,28

52

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

11,6

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,89

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro mezo-eutroficzne - w wodach stwierdzono zwiększoną zawartość azotu ogólnego i nieco zmniejszoną przezroczystość w stosunku do wartości granicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Dąbie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,040

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,75

16

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

10,7

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

3,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

 Jezioro mezo-eutroficzne - w wodach stwierdzono w stosunku do wartości granicznej tylko nieco zwiększoną zawartość azotu ogólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Łochowickie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

IV - X 2005 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,029

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,54

3

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

5,4

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

2,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo-eutroficzne - w wodzie jeziora  stwierdzono, w stosunku do wartości granicznej, tylko minimalnie zwiększone stężenie azotu ogólnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Szczegółowe wyniki badań