MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2004

 

 

 

 

Wyniki pomiarów stopnia eutrofizacji jezior:

 

 

Tarnowskiego Dużego

Sławskiego

Rudno

Wojnowskiego Wschodniego

Wojnowskiego Zachodniego

Wilkowskiego

Niesłysz

Trześniowskiego

Łagowskiego

Ostrowiec

Czarne

Marwicko