MONITORING STOPNIA EUTROFIZACJI  WÓD JEZIOR

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE              ROK BADAŃ:  2004

 

OCENA EUTROFIZACJI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH STOJĄCYCH

 

 

 

- przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

- ponad 100 % przekroczenie wartości granicznej dla wód stojących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Tarnowskie Duże

 

 

Miejsce pobrania próby:

Głęboczek 01

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,055

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,31

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

18,0

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Wyczuwalny H2S nad dnem w sierpniu

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo - eutroficzne - pierwsze objawy zwiększonej eutrofizacji: zbyt mała przejrzystość wód,  pojawiają się przekroczenia chlorofilu "a" - wymaga wzmożonej ochrony przed spływem biogenów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Sławskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost OW  VICTORIA w Radzyniu

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,276

176

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,69

12

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

15,1

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

1,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Intensywne zakwity sinicowe, brzegi pokryte gnijącymi glonami.

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro silnie eutroficzne - występują symptomy przyspieszonej eutrofizacji w kierunku degradacji. Silnie zgrożone są północno wschodnie brzegi. Mogą powstawać strefy abiotyczne w zatokach powodujące masowe śnięcia ryb. Konieczne są pilne działania przeciwdziałające przedostawaniu się biogenów (przede wszystkim fosforu) do wód jeziora. Konieczna jest eliminacja nadmiaru fosforu z toni wodnej. Występuje potrzeba badań eutrofizacji północnej części jeziora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Rudno

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost OW  ZSMP w Rudnie

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,410

310

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,51

1

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

100,1

300

 

 

Przezroczystość

m

< 2

0,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

 

opis

Silne, gwałtowne, długotrwałe zakwity sinicowe, obfita piana na brzegach.

 

 

 

 

Ocena

 

opis

Jezioro silnie eutroficzne - zauważalne procesy degradacji wód w kierunku abiotycznym - wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Wojnowskie Wschodnie

 

 

Miejsce pobrania próby:

most w Wojnowie

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,409

309

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,54

3

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

109,4

337

 

 

Przezroczystość

m

< 2

0,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Długotrwały monokulturowy bardzo intensywny zakwit fitoplanktonu

 

 

 

 

Ocena

 

opis

Jezioro silnie eutroficzne, bardzo duża produkcja pierwotna, bardzo zasobne w fosfor - konieczne ograniczenie dopływu fosforu do wód głównym dopływem prowadzącym wody z okolic Babimostu

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Wojnowskie Zachodnie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost w Starym Kramsku

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,363

263

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,83

22

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

114,8

359

 

 

Przezroczystość

m

< 2

0,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Długotrwały monokulturowy bardzo intensywny zakwit fitoplanktonu

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro silnie eutroficzne, bardzo duża produkcja pierwotna, bardzo zasobne w fosfor i azot - konieczne ograniczenie dopływu fosforu do wód. Bardzo silne wahania stężeń chlorofilu "a" wskazują na gwałtownośc zakwitów fitoplanktonu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Trześniowskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost - na wprost Zamku w Łagowie Lubuskim

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,050

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,18

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

2,8

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

< 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro  mezo-eutroficzne, o dobrej jakości wód

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Łagowskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost przystani WOPR

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,054

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,31

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

7,2

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

< 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Występują dość licznie ramienice.

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro zalicza się do zbiorników mezo-eutroficznych na niskim poziomie trofii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Wilkowskie

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost OW Nad Jeziorem Wilkowskim

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,058

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,29

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

3,7

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

< 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

Duże kępy rdestnicy w strefie przybrzeżnej

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo - eutroficzne o dobrej jakości wód (II klasa czystości). Podwyższone stężenia azotu ogólnego w maju i fosforu ogólnego w lipcu wskazują na konieczność ochrony wód.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Niesłysz

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost OW LUMEL

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,051

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

1,28

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

3,6

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

< 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo-eutroficzne, o dobrej jakości wód.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Ostrowiec

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost, pomiary letnie były wykonywane z łódki, na stanowisku 06

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,043

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

0,55

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

4,9

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

>  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo-eutroficzne, o dobrej jakości wód

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Czarne

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost, pomiary letnie były wykonywane z łódki, na stanowisku 01

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,027

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

0,40

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

1,8

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

> 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo-eutroficzne, o dobrej jakości wód

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt badań:

Jezioro Marwicko

 

 

Miejsce pobrania próby:

pomost, pomiary letnie były wykonywane z łódki, na stanowisku 01

 

 

 

 

 

Wskaźnik

Jednostka

Wartości graniczne dla wód stojących

Wartość średnia

Procent przekroczenia wartości granicznej

 

 

III - IX 2004 r.

 

 

Fosfor ogólny

mgP/dm3

> 0,1

0,033

 

 

 

Azot ogólny

mgN/dm3

> 1,5

0,83

 

 

 

chlorofil "a"

mg/dm3

> 25

8,4

 

 

 

Przezroczystość

m

< 2

>  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne wskaźniki eutrofizacji

opis

 

 

 

 

Ocena

opis

Jezioro mezo-eutroficzne, o dobrej jakości wód

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe wyniki badań