Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie gminy Kożuchów w okresie 05.2003 r. - 04.2004 r. metodą z pasywnym poborem próbek.

1. Zakres i cel badań
2. Charakterystyka metody pomiaru
3. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza
4. Omówienie wyników badań dla gminy Kożuchów