Komunikat z badań jakości powietrza wykonanych na terenie Zielonej Góry w okresie 04.2002 r. - 03.2003 r.

1. Zakres i cel badań
2. Lokalizacja stanowisk pomiarowych
3. Charakterystyka metody pomiaru
4. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza
5. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
6. Omówienie wyników badań na terenie Zielonej Góry