Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r. metodą z pasywnym poborem próbek.

1. Zakres i cel badań
2. Lokalizacja stanowiska pomiarowego
3. Charakterystyka metody pomiaru
4. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza
5. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
6. Warunki meteorologiczne
7. Omówienie wyników badań na terenie Szlichtyngowej
8. Krótkie omówienie wyników badań na terenie województwa lubuskiego