Strona główna
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.

8. Krótkie omówienie wyników badań na terenie województwa lubuskiego

   Wyniki badań z lat 2000 - 2002 zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu prowadzonych przez WIOŚ w Zielonej Górze i Delegaturę WIOŚ w Gorzowie Wlkp. metodą pasywną (w I serii badań w 91 punktach na terenie 42 gmin oraz w II serii pomiarów w 37 punktach na terenie 16 gmin) i przez stacje automatyczne (w Uradzie i Chyrzynie) oraz przez WSSE w Gorzowie Wlkp. (na 12 stacjach w 8 miastach) posłużyły do opracowania rozkładów stężeń zanieczyszczeń dla obszaru całego województwa. Rozkłady przygotowano na podstawie stężeń średniorocznych zanieczyszczeń. Stężenie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze województwa lubuskiego występuje na zróżnicowanym poziomie. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń koncentrują się wokół głównych ośrodków (miast) województwa, gdzie na małej powierzchni skupiona jest duża liczba źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. W obrębie miast występuje również zróżnicowanie koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Wyższe stężenia dwutlenku siarki rejestruje się na obszarach dzielnic, gdzie dominuje indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych, z ciasną, zwartą zabudową utrudniającą przewietrzanie, co powoduje kumulowanie się zanieczyszczeń w przypowierzchniowej warstwie atmosfery. Wyższe stężenia dwutlenku azotu rejestruje się w rejonach ulic o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

  Rys. 7. Przestrzenny rozkład stężeń dwutlenku siarki na obszarze województwa lubuskiego na podstawie badań z lat 2000 - 2002
  Rys. 8. Przestrzenny rozkład stężeń dwutlenku azotu na obszarze województwa lubuskiego na podstawie badań z lat 2000 - 2002

 

Skocz do początku
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.
Dalej
Wstecz