Strona główna
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.

7. Omówienie wyników badań na terenie Szlichtyngowej

   Z badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r. na terenie Szlichtyngowej wynika, że poziom stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu zarejestrowany w tym czasie na obszarze miasta nie przekraczał obowiązujących wartości granicznych. Wartość średnia stężenia dwutlenku siarki wyniosła 17,5 ľg/m3, co stanowi 35,0 % obowiązującej normy WHO. W przypadku dwutlenku azotu średnie stężenie osiągnęło wartość 22,2 ľg/m3, która odpowiada 55,5 % obowiązującej normy polskiej i WHO.

Tabela 2. Wyniki pomiarów stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym wykonanych
w Szlichtyngowej [µg/m3]

Zanieczyszczenie

Średnie stężenie w miesiącu

Średnie stężenie z całego okresu badań

Średnie stężenie w sezonie pozagrzewczym

Średnie stężenie w sezonie grzewczym

 

II

 

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

2002

2003

Dwutlenek siarki

22,9

24,6

20,3

14,1

2,7

4,7

3,8

7,8

8,5

22,7

29,0

49,0

17,5

8,9

26,2

Dwutlenek azotu

25,5

21,8

20,4

23,5

14,5

15

11,8

30,9

21,7

21,9

28,2

31,6

22,2

19,4

25,0

 

   Wyniki pomiarów dwutlenku siarki wskazują, że poziom koncentracji tego zanieczyszczenia zmienia się w ciągu roku. W okresie letnim stężenie dwutlenku siarki występowało na bardzo niskim poziomie, w sezonie grzewczym natomiast zakres rejestrowanych stężeń SO2 był znacznie wyższy. Wzrost poziomu stężeń w chłodnych miesiącach roku wiąże się z większą emisją dwutlenku siarki do powietrza ze źródeł energetycznych: lokalnych kotłowni oraz źródeł emisji niskiej - palenisk domowych i zakładów rzemieślniczych.
Charakter zmienności sezonowej stężeń obserwuje się również w przypadku dwutlenku azotu, jednak zmiany poziomu stężeń NO2 w ciągu roku nie są tak gwałtowne, jak w przypadku dwutlenku siarki. W miastach na emisję ze źródeł energetycznych w okresie pozagrzewczym nakłada się emisja ze źródeł komunikacyjnych, z kolei o większej aktywności w okresie letnim.


  Rys. 5. Porównanie średniego stężenia dwutlenku siarki [µg/m3] i temperatury powietrza [oC] zmierzone w Szlichtyngowej
  Rys. 6. Porównanie średniego stężenia dwutlenku azotu [µg/m3] i temperatury powietrza [oC] zmierzone w Szlichtyngowej

   


Skocz do początku
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.
Dalej
Wstecz