Strona główna
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.

1. Zakres i cel badań

   Raport prezentuje wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na terenie miasta Szlichtyngowa w latach 2002 - 2003. Badania prowadzone były od lutego 2002 r. do stycznia 2003 r. w zakresie dwu podstawowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego: dwutlenek siarki i dwutlenek azotu. Badania przeprowadzone zostały w celu uzyskania informacji o poziomie stężeń w powietrzu w odniesieniu do nowych obowiązujących w Polsce norm dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń - wprowadzonych w czerwcu 2003 roku.
   Wyniki badań jakości powietrza wykonane w mieście Szlichtyngowa wraz z wynikami pomiarów prowadzonych jednocześnie w innych gminach województwa lubuskiego posłużyły do uaktualnienia mapy rozkładu zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa.
   Uzyskane dane o jakości powietrza w przyszłości będą mogły być wykorzystane przy opracowywaniu gminnego programu ochrony środowiska - w ramach realizacji obowiązku określonego w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2. Lokalizacja stanowiska pomiarowego

   Zgodnie z propozycją Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa badania imisji wykonywane były w jednym punkcie pomiarowym, położonym w rejonie miasta Szlichtyngowa. W skali całego województwa lubuskiego roczny cykl pomiarów (w okresie: 02.2002 - 01.2003) wykonano na terenie 16 gmin w 37 punktach pomiarowych.

 

Skocz do początku
     Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Szlichtyngowa metodą z pasywnym poborem próbek 2002 r. - 2003 r.
Dalej
Wstecz