Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie gminy Kożuchów w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r. metodą z pasywnym poborem próbek.

1. Zakres i cel badań
2. Charakterystyka metody pomiaru
3. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza
4. Warunki meteorologiczne
5. Omówienie wyników badań dla gminy Kożuchów
6. Krótkie omówienie wyników badań na terenie województwa lubuskiego