Raport z badań jakości powietrza wykonanych na terenie miasta Czerwieńsk w okresie 02.2002 r. - 01.2003 r. metodą z pasywnym poborem próbek.

1. Zakres i cel badań
2. Lokalizacja stanowiska pomiarowego
3. Charakterystyka metody pomiaru
4. Obowiązujące normy dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń powietrza
5. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza
6. Warunki meteorologiczne
7. Omówienie wyników badań na terenie Czerwieńska
8. Krótkie omówienie wyników badań na terenie województwa lubuskiego