WIOŚ w Zielonej Górze chce inwestować za blisko 17,5 mln zł

- Aktualności - 2014-01-15

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ma szanse na ogromne inwestycje warte łącznie blisko 17,5 mln zł. Największa z nich to budowa nowego laboratorium analityczno-badawczego, ale projekty obejmują też inwestycje w sprzęt laboratoryjny oraz zakup mobilnych laboratoriów. O planach i najbliższych działaniach wojewódzki inspektor ochrony środowiska Małgorzata Szablowska rozmawiała z wojewodą lubuskim Jerzym Ostrouchem.

Największe przedsięwzięcie, czyli budowa i modernizacja Lubuskiego Centrum Badań i Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, o wartości 15 mln zł umieszczona została właśnie na czele listy nowych zadań inwestycyjnych GIOŚ ubiegających się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku.

Nowe laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze powstać ma w lubuskim Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Lubuskie Centrum Badań i Monitoringu Środowiska ma realizować programy badawcze objęte Państwowym Monitoringiem Środowiska na obszarze województwa lubuskiego, w tym także międzynarodowe prace pomiarowo-badawcze w obszarze przygranicznym z Republiką Federalną Niemiec.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wsparł złożony właśnie wniosek lubuskiego WIOŚ i w ramach priorytetu „Monitoringu Środowiska” chce przeznaczyć w 2015 r. 1 mln zł na przygotowanie i wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz kosztorysów inwestorskich. Za kolejne 14 mln zł – w latach 2016-2017 – ma być zrealizowana budowa Lubuskiego Centrum Badań i Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

WIOŚ pod budowę nowego laboratorium w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie pozyskał już działkę. Dzięki staraniom wojewody lubuskiego Jerzego Ostroucha nieodpłatnie przekazał ją senat i władze Uniwersytetu Zielonogórskiego. To ważna okoliczność, bo skutkuje znaczącym przyspieszeniem w projekcie budowy nowoczesnego laboratorium w województwie. Teren jest już przekazany w trwały zarząd WIOŚ w Zielonej Górze.

Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie zostało umieszczone jako pierwsze na liście zadań inwestycyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W najbliższym czasie rozpatrzony zostanie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska planuje również zwiększenie i zmodernizowanie potencjału analityczno-badawczego Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze w wysokospecjalistyczną aparaturę oraz modernizacja taboru samochodowego. Za 2,1 mln zł chce zakupić specjalistyczne urządzenia: chromatograf gazowy GC MS/MS z potrójnym kwadrupolem, chromatorgaf jonowy, trzy laboratoria mobilne oraz samochód osobowy.

Laboratorium WIOŚ wykonuje w ramach monitoringu środowiska oznaczenia zawartości związków organicznych w próbkach środowiskowych. Wymagania związane z monitoringiem zmieniają się, czego przykład stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/EU z 12 sierpnia 2013 r., wprowadzająca istotne zmiany w zakresie badanych związków priorytetowych. Sprostanie aktualnym zadaniom wiąże się z koniecznością wdrożenia nowych metodyk oznaczania wielu związków organicznych i z potrzebą zastosowania nowocześniejszych technik pomiarowych, a tym samym zakupem odpowiedniej aparatury.

Z kolei mobilne laboratoria na samochodach terenowych wykorzystywane będą do wykonywania pomiarów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym m.in. hałasu, pól elektromagnetycznych, monitoringu jakości powietrza oraz wód powierzchniowych na obszarze województwa lubuskiego. Badania terenowe związane są szczególnie z dojazdem do punktów pomiarowych w trudnodostępnym terenie i przy zmiennych warunkach atmosferycznych, często też z holowaniem i wodowaniem łodzi motorowych. Tabor dotychczas używanych pojazdów wykorzystywany jest od ponad 10 lat i wymaga już odnowienia. Dzięki projektowi będzie to możliwe.

W najbliższym czasie WIOŚ rozpoczyna również inwestycję w swojej delegaturze w Gorzowie. Za 200 tys. zł. wyremontowany będzie dach placówki. W skali poprzednich informacji wydaje się być to przedsięwzięcie niewielkie, ale jest niezwykle istotne i od dawna już oczekiwane.

udostpnij