WIOŚ odpowiadał na pytania radnych powiatu żarskiego

- Aktualności - 2013-09-13

Wojciech KonopczyńskiWojciech Konopczyński, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska uczestniczył 13.09.2013 r. w posiedzeniu komisji ochrony środowiska i infrastruktury drogowej rady powiatu żarskiego. Przedstawił radnym na zaproszenie przewodniczącego komisji Benedykta Szafrańskiego stan jakości powietrza w oparciu o „Roczna ocenę jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2012 roku”.

Podczas dyskusji W. Konopczyński odpowiadał na liczne pytania dotyczące czystości atmosfery w gminach powiatu żarskiego. Radnych interesowała ocena wpływu na stan powietrza dużych zakładów działających w powiecie a także prosili o opinie dotyczące skarg na problemy związane z tzw. niską emisją z przydomowych palenisk.

Zainteresowanie radnych powiatu żarskiego wywołuje też projekt budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w okolicy Gubina i Brodów. Wiele pytań kierowanych do zastępcy WIOŚ dotyczyło ocen spodziewanego oddziaływania ewentualnej budowy a także działania kopalni oraz elektrowni na lokalną przyrodę i stan środowiska w regionie.

Radni pytali również o oddziaływanie na środowisko farm wiatraków. Komisję interesowały informacje dotyczące wpływ wiatraków na bezpieczeństwo przelatujących ptaków oraz oceny hałasu i norm, jakie powinny być zachowane w pobliżu takich obiektów.

udostpnij