WIOŚ na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego

- Aktualności - 2013-10-09

Na Uniwersytecie Zielonogórskim uroczyście zainaugurowano rok akademicki 2013/2014. W inauguracji uczestniczyła Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  – Wielką radość sprawia mi świadomość, że w perspektywie nadchodzących lat rysuje się okazja do rozwijania współpracy Uniwersytetu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Mam głęboką nadzieję, że projekt budowy laboratorium przyniesie realny wkład w rozwój potencjału regionu i tworzenie szansy dynamicznego rozwoju w najbliższej przyszłości – pisze WIOŚ w liście do rektora UZ.

Podczas uroczystości rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński w swoim wystąpieniu mówił także o także dużym znaczeniu projektu budowy laboratorium badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie – jedynego takiego zewnętrznego obiektu w parku.  Dodał, że jednym z największych sukcesów ubiegłego roku akademickiego na uczelni było uzyskanie prawa do doktoryzowania w specjalności ochrona środowiska. Jak zaznaczył rektor było to ostatnie uprawnienie brakujące Uniwersytetowi Zielonogórskiemu do tego, by pozostać na liście uniwersytetów klasycznych.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Małgorzata Szablowska w liście do rektora Tadeusza Kuczyńskiego napisała:

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim jest okazją, mimo trudnego dla szkolnictwa wyższego czasu, do wytyczenia nowych, ambitnych celów, wykorzystywania istniejących szans i tworzenia nowych możliwości.

Wielką radość sprawia mi świadomość, że w perspektywie nadchodzących lat rysuje się okazja do rozwijania współpracy Uniwersytetu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Mam głęboką nadzieję, że projekt budowy laboratorium przyniesie realny wkład w rozwój potencjału regionu i tworzenie szansy dynamicznego rozwoju w najbliższej przyszłości.

Jestem przekonana, że kolejny rok akademicki będzie ciekawą intelektualną przygodą, a po dwóch semestrach przyniesie poczucie satysfakcji. Wszak największym naszym kapitałem są wykształceni, kreatywni, ambitni i otwarci na świat młodzi ludzie. Uniwersytet Zielonogórski i jego akademickie środowisko jest regionalnym dowodem poczucia odpowiedzialności uczelni za kształcenie kolejnych pokoleń Polaków oraz dbałości o rozwój polskiej nauki.

Jego Magnificencjo Rektorze, w zarządzaniu Uniwersytetem wskazuje Pan, jak istotne są odważne decyzje, wprowadzanie zmian i sięganie po rozwiązania, z których nie wszyscy potrafią skorzystać. I tej nieustającej energii i odwagi z całego serca życzę Jego Magnificencji na kolejny rok wielkich wyzwań. Wszystkim studentom i pracownikom naukowym życzę wielu sukcesów zarówno na uczelni, jak i w życiu osobistym.

udostpnij