Ważne strony

Często przeglądamy witryny w Sieci. Kiedy znajdujemy jakąś, która zwróci naszą uwagę umieszczamy ją tutaj:

Przepisy prawne:

Instytucje wojewódzkie:

Instytucje centralne

  • Prezydent RP – Serwis internetowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Sejm RP – Serwis internetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Senat RP – Serwis internetowy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Premier RP – Serwis internetowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Ministerstwo Środowiska – Serwis Ministerstwa Środowiska
  • GIOŚ – Serwis Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
  • NFOŚiGW – Serwis Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Służba Cywilna – Serwis Służby Cywilnej
  • Urząd Zamówień Publicznych – Serwis Urzędu Zamówień Publicznych
  • BIP – Serwis główny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Inspekcja Ochrony Środowiska

Zarządy Gospodarki Wodnej

Serwisy lokalne:

Ciekawe serwisy

Konkursy ekologiczne