Warsztaty polsko-niemieckie w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości

- Aktualności - 2019/11/12

W dniach 4-6 listopada 2019 r. w Poczdamie w Niemczech odbyły się warsztaty poświęcone zwalczaniu transgranicznej przestępczości związanej z odpadami w których wziął udział przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Ze strony polskiej wzięli udział  przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele organów zajmujących się zadaniami w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów z województw graniczących z Brandenburgią – zachodniopomorskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Urzędów Celno-Skarbowych, Prokuratury i Policji. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką nielegalnego przewozu odpadów w tym Krajowego Urzędu Kryminalnego w Brandenburgii, BAG i Spółki ds. odpadów specjalnych Sonderabfallgesellschaft Brandenburgia – zajmującej się m.in. zadaniami w zakresie zwrotu nielegalnie przemieszczanych odpadów z Niemiec.

Podczas spotkania przedstawiciele administracji Polski i Niemiec, policji i organów ścigania obu krajów, pracowali nad podniesieniem skuteczności współpracy w regionie przygranicznym. W trakcie warsztatów zapoznano się z zakresem i sposobem działania organów zajmujących się kontrolą transgranicznego przemieszczania odpadów w Polsce i Niemczach. Przedstawiono doświadczenia, problemy i osiągnięcia w ściganiu przestępstw przeciwko środowisku prowadzonych przez organy ścigania obu stron. Uczestnicy pracowali w grupach, które zajmowały się  nieprawidłowościami w dokumentach przewozu odpadów i ich wpływie na procedurę przemieszczania, przygotowania wspólnej kontroli przewozu odpadów na miejscu, możliwości poprawy współpracy transgranicznej organów ścigania, a także  rewizji przepisów UE dot. przemieszczania odpadów i likwidacji przeszkód przy zwalczaniu nielegalnych przemieszczeń.

Rezultatem były propozycje przyszłych wspólnych działań takie jak przygotowanie materiałów informacyjnych dla przedsiębiorców zajmujących się przemieszczaniem odpadów czy organizowanie wspólnych kontroli transportów odpadów w obu państwach na terenach przygranicznych. Strona niemiecka zadeklarowała, że położy większy nacisk na kontrolę faktycznego  składu odpadów przemieszczanych do Polski.

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na konieczność szkoleń wykwalifikowanych kadr, finansowych i informacyjnych, które wzmocniłyby działania poszczególnych organów w skutecznym zwalczaniu nielegalnych praktyk w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Problemem wskazywanym przez służby jest egzekwowanie zwrotu odpadów i ich zagospodarowania w przypadku, gdy za nielegalne przemieszczanie  odpowiada obywatel innego kraju lub podmiot mający zarejestrowaną działalność na terytorium innego kraju.

Strona niemiecka bardzo wysoko oceniła wprowadzone przez Polskę zmiany w ustawach o Inspekcji Ochrony Środowiska i o odpadach, które dają już wymierne efekty w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk w gospodarowaniu odpadami.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu Komisji Europejskiej TAIEX-EIR PEER 2 PEER, służącemu jako praktyczne narzędzie, ułatwiające wymianę informacji  pomiędzy organami ochrony środowiska w krajach członkowskich.

 

Fot. Uczestnicy warsztatów

Fot. Uczestnicy warsztatów (Źródło: strona internetowa GIOŚ)

 

udostpnij