Ujawnienie nielegalnych transportów odpadów z Niemiec do Polski

- Aktualności, Inspekcja - 2021-04-29

W wyniku wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. z Urzędem Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. i Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz przy istotnym wsparciu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska udało się ustalić podmioty uczestniczące w nielegalnym transgranicznym przemieszczaniu odpadów z Niemiec do Polski.

W dniu 20 kwietnia 2021 r., w wyniku wspólnych działań kontrolnych na byłym drogowym przejściu granicznym w Świecku funkcjonariuszy Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz inspektorów z  Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim  ujawniono nielegalne międzynarodowe przemieszczenie odpadów z Niemiec do Polski 4 transportów zawierających odpady w postaci ziemi wymieszanej z kamieniami, gruzem i innymi zanieczyszczeniami. Dokumenty przewozowe transportów wskazywały miejsce wyładunku w Rzepinie.

Ponadto ustalono, że firma odpowiedzialna za powyższe transporty wysyłała również odpady m.in. do miejscowości Boczów, w woj. Lubuskim. W związku z powyższym oba miejsca zostały objęte działaniami kontrolnymi  prowadzonymi przez inspektorów z Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie kontroli użyto Bezzałogowych Statków Powietrznych będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, co pozwoliło na zmapowanie ilości nielegalnie przywiezionych odpadów. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało również próbki odpadu do dalszych badań laboratoryjnych mających na celu ustalenia czy w tej mieszaninie mogą znajdować się substancje niebezpieczne.

O powyższych ustaleniach Departament Kontroli Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił odpowiedni urząd w Niemczech oraz zawnioskował o zwrot powyższych transportów z odpadami do kraju pochodzenia. Niemiecki urząd potwierdził, że przedmiotem transportów były odpady oraz poinformował, że planuje zakazać niemieckiej firmie kolejnych wysyłek do Polski.

Zgodnie z polskim Kodeksem Karnym czyn tego rodzaju zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Tego rodzaju działalność zagrożona jest również karą administracyjną do pół miliona złotych, która może być nałożona na odbierającego nielegalnie przywiezione odpady.

Dwie osoby stojące na otwartej przestrzeni w żółtych kamizelkach przeprowadzją kontrolę przy użyciu dronów. Po lewej stronie obok stolika z krzesłem stoi otwarta skrzynka na drony

Zdjęcie nr 1 Działania kontrolne z użyciem drona

 

Hałda ziemi z odpadami na polu, w oddali widać drzewa

Zdjęcie nr 2 Nielegalne odpady

 

 

Na pierwszym planie znajduje się usypana hałda ziemi z której wystają odpadyw postaci deski, w tle drzewa

Zdjęcie nr 3 Nielegalne odpady

udostpnij