Udaremnienie nielegalnego wprowadzenia do obrotu f-gazów

- Aktualności - 2019/09/04

Inspektorzy Ochrony Środowiska Delegatury z Gorzowa Wlkp. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dokonali sprawdzenia zatrzymanego przez Służbę Celną samochodu ciężarowego przewożącego f-gazy pochodzące z Chin do Polski.

W wyniku oględzin butli i kontroli dokumentów stwierdzono nielegalne wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej butli z czynnikami chłodniczymi stanowiącymi fluorowane gazy bez przyznanego kontyngentu. Zatrzymanym transportem próbowano nielegalnie wprowadzić do obrotu na terenie Unii Europejskiej 1202 butle zawierające 13 768 kg czynnika chłodniczego, tj. 24 526 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zwiększająca się emisja gazów fluorkowych związana z szerokim ich stosowaniem np. jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, spowodowała konieczność podjęcia działań zmniejszających ich użycie.

Unia Europejska stopniowo redukuje emisję fluorowanych gazów cieplarnianych przede wszystkim poprzez regulowanie ich ilości wprowadzanych do obrotu w danym roku kalendarzowym w ramach kontyngentów przydzielanych producentom i importerom.

Zatrzymany przez organ celny transport butli z f-gazami poza kontyngentem podlega procedurze cofnięcia poza obszar Unii Europejskiej lub unieszkodliwienia.

 

Fot. Zatrzymany nielegalny transport f-gazów z Chin do Polski

 

udostpnij