Tygodnik Regionalna: Inspektor ukarał za śmieci

- Media o nas - 2013-10-04

– Wielokrotnie rozmawialiśmy z Krzysztofem Kaliszukiem, prezesem zarządu Zielonogórskiego Związku Gmin i przekonywaliśmy, żeby ogłosił przetarg. Te namowy nie przyniosły rezultatu. Z wypowiedzi przedstawicieli związku wynika, że przetargu nie będzie. Z tego powodu postanowiliśmy wymierzyć Zielonogórskiemu Związkowi Gmin grzywnę w wysokości 50 tys. zł. Taka wysokość kary związana jest z całkowitym brakiem podjęcia czynności w celu zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych. Rezygnacja z przetargu może – zgodnie z intencją ustawy – oznaczać to, że niezorganizowanie przetargu potencjalnie działa na niekorzyść mieszkańców, bo związek rezygnuje z obiektywnego wyboru wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki realizacji zadania – mówi Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Tygodniku Regionalna z 4.10.2013.20131004 - TR - śmieci ZG

udostpnij