Trybunał Konstytucyjny umorzył wszystkie zarzuty wobec kluczowych przepisów ustawy śmieciowej

- Aktualności - 2013-12-02

Trybunał Konstytucyjny umorzył na posiedzeniu 28. listopada 2013 roku wszystkie zarzuty wobec kluczowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Trybunał potwierdził obowiązek organizacji przetargów i zasadność systemu zbierania deklaracji od właścicieli nieruchomości. Wnoszenie opłat śmieciowych na podstawie już podjętych uchwał gmin jest obowiązkowe. Trybunał nie podważył również zgodności z Konstytucją definicji właściciela nieruchomości i ciążących na nim obowiązków.

Jedynie przepis dotyczący opłat musi zostać uzupełniony o określenie maksymalnej stawki, jaką mogą ustalać samorządy za odbiór śmieci i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. Trybunał uznał, że po 5 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów jest już możliwe określenie górnego pułapu opłat.

Sentencję wyroku można przeczytać w całości na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego

udostpnij