Trwają ćwiczenia Libero 2013

- Aktualności - 2013-10-01

Trwają ćwiczenia Libero 2013 testujące procedury i rozwiązania zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zagrożenia epizootią, czyli zagrożenia występowania zachorowań na jedną z chorób zakaźnych, wśród zwierząt hodowlanych lub dzikich na danym terenie. Bierze w nich udział także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Zagrożenie epizootią czyli chorobą zakaźną zwierząt – to główny temat ćwiczenia Libero 2013, które trwa od 30 września do 4 października 2013 roku. Jest to pierwsze ćwiczenie z cyklu, podczas którego testowane są rozwiązania zawarte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Jego organizatorami są Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Główny Lekarz Weterynarii oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostaną sprawdzone rozwiązania organizacyjne zawarte w planach zarządzania kryzysowego instytucji ćwiczących, przetestowane procedury współpracy służb i instytucji w reagowaniu na zagrożenie epizootią oraz plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W ramach ćwiczenia sprawdzona zostanie także wymiana informacji pomiędzy polskimi a niemieckimi służbami weterynaryjnymi. Jest to ćwiczenie o charakterze aplikacyjnym tzn. w jego przebieg nie będą zaangażowane realne siły i środki.

W Libero 2013 uczestniczą przedstawiciele instytucji administracji publicznej poziomu:

  • centralnego: m. in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Sanitarny, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna,
  • wojewódzkiego: urzędy wojewódzkie – lubelski, mazowiecki, warmińsko – mazurski, lubuski i zachodniopomorski (wraz z wybraną przez urzędy wojewódzkie administracją zespoloną i niezespoloną),
  • powiatowego: wybrane starostwa powiatowe, lokalne struktury inspekcji weterynaryjnej.
udostpnij