TRANSGRANICZNY TRANSPORT ODPADÓW POD ZWIĘKSZONĄ KONTROLĄ

- Aktualności, Komunikaty - 2018/01/05

W związku z nasilającym się w ostatnim czasie procederem nielegalnego przywozu odpadów zza granicy do Polski Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim o przeprowadzenie wspólnych cyklicznych kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) na drogach województwa lubuskiego. Do udziału w realizacji opracowanego „Planu działań kontrolnych TPO” zaproszono funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji.

Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska wobec zatrzymywanych do kontroli transportów kołowych przeprowadzali ocenę przewożonych ładunków. Dokonywali analizy dokumentów przewozowych, weryfikowali kompletność i prawidłowość dokumentacji towarzyszącej transportom odpadów.

W dniach 12 i 20 grudnia 2017 roku kontroli poddano 25 wybranych losowo zestawów ciężarowych w tym 4 przewożące odpady – oznaczone tablicą „A”. W wyniku przeprowadzonych akcji ujawniono 1 zestaw ciężarowy przewożący 22 tony odpadów niezgodnie z przedłożonym do kontroli zezwoleniem. Transport zawierał oprócz wykazanych w zezwoleniu odpadów tworzyw sztucznych także inne frakcje odpadów takie jak: odpady papieru, odpady gumy, odpady drobnych fragmentów drewna, fragmenty odpadów gąbek, fragmenty odpadów tekstylnych, odpady folii aluminiowej. Wwóz na teren Polski takiej mieszaniny odpadów wymaga uprzedniego zgłoszenia i decyzji  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Naczepę wraz z ładunkiem zabezpieczyli do dalszego postępowania administracyjnego funkcjonariusze KAS.

Wzmożone wspólne akcje kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, na drogach województwa lubuskiego, będą kontynuowane w  2018 r.

 

 

 

udostpnij