Transgraniczne przemieszczanie odpadów pod kontrolą WIOŚ

- Aktualności - 2013-03-20

Inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz Policją przeprowadzili kolejną już akcję kontrolną w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie akcje kontrolne” dotyczącą transgranicznego przemieszczania odpadów. Akcja odbyła się 19 marca 2013 r. w dwóch punktach zlokalizowanych w rejonie dawnych przejść granicznych w Olszynie i Świecku.

W punkcie w okolicach Olszyny zatrzymano do kontroli łącznie 9 transportów. Natomiast w rejonie Świecka sprawdzono 6 ładunków. Akcja obejmowała transporty  samochodami ciężarowymi, odbywające się w kierunku wjazdowym do Polski. Kontrole wykazały, że były one legalne i odbywały się w oparciu o obowiązujące decyzje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Tylko w jednym przypadku stwierdzono naruszenie warunków decyzji GIOŚ, z uwagi na przekroczenie granicy niemiecko-polskiej w miejscowości Olszyna zamiast w Jędrzychowicach.

Akcja lubuskiego WIOŚ była częścią ogólnoeuropejskiej akcji kontrolnej transgranicznego przemieszczania odpadów, przeprowadzanej jednocześnie w całej Polsce. Zrealizowana została z inicjatywy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

 

udostpnij