żarski

Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim w 2016 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2017/09/28

Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych stanu środowiska wykonanych w 2016 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim


Informacja o stanie środowiska powiatu żarskiego w 2015 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2016/10/04

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesji Rady Powiatu Żarskiego,  która odbyła się 29 września br. Pobierz dokument: INFORMACJA o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie […]


Informacja o stanie środowiska powiatu żarskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015/09/29

Na sesji Rady Powiatu Żarskiego 29 września 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska – Przemysław Susek […]