wschowski

Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2016 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2017-10-26

Informacja opracowana na podstawie wyników badań monitoringowych i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2016 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim


Informacja o stanie środowiska powiatu wschowskiego w 2014 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-06-25

Na sesji Rady Powiatu Wschowskiego 24 czerwca 2015 r. pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówili i na pytania radnych odpowiadali: z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2013 r.

- Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014-10-28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim […]


XL Sesja Rady Powiatu we Wschowie: Sprawozdanie WIOŚ przyjęte oklaskami

- Aktualności - 2014-10-28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013-11-28

28 listopada 2013 r . na sesji Rady Powiatu Wschowskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie wschowskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)