świebodziński

Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim w 2017 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2018-06-04

Informację opracowano na podstawie wyników badań monitoringowych i kontrolnych stanu środowiska wykonanych w 2017 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2017 r. w województwie lubuskim


Informacja o stanie środowiska powiatu świebodzińskiego w 2016 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2017-05-31

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego,  która odbyła się 30 maja 2017 r. Pobierz dokument: Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzńskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2016 r. w województwie […]


Informacja o stanie środowiska powiatu świebodzińskiego w 2015 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2016-05-25

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował „Informację o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie lubuskim” przedłożoną na sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego,  która odbyła się 24 maja br. Pobierz dokument: Informację o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2015 r. w województwie […]


Informacja o stanie środowiska powiatu świebodzińskiego

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2015-05-28

Na VIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego, w dniu 28 maja 2015 r., pod obrady radnych przedłożona została opracowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze „Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2014 r. w województwie lubuskim”. Informację omówił i na pytania radnych odpowiadał z-ca […]