Stacja monitoringu

Nowa stacja monitoringu powietrza w Zielonej Górze

- Aktualności - 2022-07-25

Logo GIOŚ

Zgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022, uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Zielonej Górze. Jest to stacja badająca oddziaływanie transportu drogowego na jakość powietrza, tzw. stacja komunikacyjna. Stacja w Zielonej Górze została zlokalizowana przy ruchliwej, dwujezdniowej ulicy, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Wyszyńskiego z ulicą Węgierską. Stacja ta jest to […]