Rudzieńskie)

Stan czystości jeziora Rudno na podstawie badań WIOŚ w Zielonej Górze zrealizowanych w latach 1991-2015

- Aktualności, Jeziora, Monitoring - 2017-09-13

Wieloletnie zaniedbania w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodnej, jak i działań planistycznych doprowadziły w Polsce do gwałtownego przyspieszenia procesów eutrofizacyjnych w wielu naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Skutki intensywnego rolnictwa, przyspieszenia odpływów wód, niekontrolowanej zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej i wielu innych nieprzemyślanych działań, w tym przede wszystkim niekontrolowanych dopływów zanieczyszczeń w postaci ścieków bytowych najbardziej odczuły zbiorniki […]


Jezioro Rudno (Orchowe, Rudzieńskie)

- Informacje o wodach jezior, Jeziora - 2010-03-22

Jezioro RUDNO (ORCHOWE, RUDZIEŃSKIE) – informacje o jakości wód Jezioro Rudno (inne nazwy: Orchowe, Rudzieńskie) położone jest na 52°00′ szerokości geograficznej północnej i 15°59′ długości geograficznej wschodniej,  na wysokości 55,00 m n.p.m. , na terenie Powiatu Nowosolskiego w gminie Kolsko. Jezioro Rudno posiada urozmaiconą linię brzegową z szeregiem zatok i półwyspów. Najbardziej charakterystycznym dla jeziora […]